head
Nejlevnější povinné ručení
Reklama
reklama
Vinárna U Pavouka
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

PARTNERSKÉ WEBY

Příspěvek čtenáře: Blokové čištění v Kratochvílově ulici v Přerově

Dne 12.4.2016 v době 7 – 14hod probíhalo blokové čištění v Kratochvílově ulici v Přerově. V ulici byly rozmístěny dopravní značky zákaz zastavení již několik dnů dopředu. V den, kdy mělo čištění proběhnout, byla ulice úplně prázdná mimo jediné vozidlo - černé Audi A6 s ostravskými registračními značkami. Není novinkou, že řidič tohoto vozu neustále v této ulici nerespektuje žádná dopravní značení.

Dne 12.4.2016 v 7:45hod jsem prokázal svoji občanskou angažovanost, kterou doporučuje přerovská MP na svých stránkách ve své "online poradně" a zavolal na Městskou policii, aby situaci s černým vozem Audi A6, které stojí v zákazu zastavení, vyřešila. Bylo mi řečeno, že všechny hlídky jsou u přechodů, ale že situaci vyřeší. Tak jsem si Audi A6 šel vyfotit a celou situaci zdokumentoval, u čehož mne viděla jak hlídka Městská policie tak i „pomocná síla Městské policie“.

Parkování Kratochvílova ulice v Přerově

Na moji prosbu volal na Městskou policii v 8:15 se stejným požadavkem i redaktor portálu Přerovan.cz a bylo mu řečeno to samé co mě. Ale byl neodbytnější a mluvil s operátorkou dispečinku, která mu řekla, že se podívá přes kameru na místo, kde se tento přestupek odehrává. Během otáčení kamery se v ulici objevili pracovníci technických služeb a začali dopravní značky zákaz zastavení otáčet. Do telefonu pak bylo redaktorovi řečeno, že tam již černé Audi A6 stát může. Redaktor okamžitě reagoval tím, proč tomuto vozidlu nebyla nasazena „botička“ tak, jak je běžně nasazují každému, kdo například v této ulici stojí bez parkovacího lístku. A co se dělo dál?

Po dalších deseti minutách vyšel z domu řidič černé Audi A6 a auto přeparkoval. Celou situaci sleduji a je divné, že přerovská Městská policie se ani neobtěžuje přijet, ale přitom do 15min po telefonátu řidič odjíždí. Že by mu v těchto situacích pouze zavolali, že si zase někdo stěžuje???

Nicméně tato ulice opět nemohla být řádně vyčištěna.

Tahle situace se v ulici děje každodenně a jediné černé Audi A6, které zde parkuje neustále bez platného parkovacího lístku je bez postihu. Nechápu, proč tedy všichni řidiči musí dodržovat stanovené předpisy a když je náhodou nedodrží tak „botičku“ a následnou pokutu dostanou, mimo jednoho…, že by na něj byla Městská policie krátká???

Bydlím na Kratochvílově ulici již dlouhou dobu a vidím tuto situaci denně, a když se mne na tohle zeptá syn, tak opravdu nevím, co mu mám odpovědět?

A jen pro doplnění, v sobotu večer 16.4.2016 voláno na Městskou policii znovu s tím, že Audi A6 stojí v zákazu zastavení jen pro zásobování (což je na opačné straně silnice) s odezvou, že situaci budou okamžitě řešit. Nicméně Audi A6 tam stálo bez známky pohybu i celou neděli 17.4.2016, i přesto, že bylo voláno na Městskou policii hned v neděli ráno – opět s příslibem, že budou situaci řešit. Zase bez výsledku, bez postihu, bez nápravy, jen plané sliby.

Čtenář RG

.

Redakce Prerovan.cz požádala o vyjádření k dannému problému i přerovskou Městskou policii

Dobrý den,

na základě Vašeho podnětu (stížnosti) byla dne 19.4. provedena kontrola zvukových záznamů ze dne 12.4. a dne 20.4. 2016 byl provedeno šetření přímo s konkrétními strážníky. Bylo zjištěno, že první oznámení o vozidle Audi, stojící neoprávněně v zákazu zastavení, bylo přijato dne 12. dubna 2016 v 07:57 hodin. Další telefonické oznámení bylo učiněno v 08:12 hodin. Hlídka na místo podle záznamů dorazila v 08:25 hodin, kdy již bylo ukončeno blokové čištění, a dopravní značky byly otočeny a vozidlo se zde již nevyskytovalo.

Na základě záznamů telefonických hovorů a rádiové komunikace bylo potvrzeno, že na dané vozidlo bylo přijato dvojí oznámení. Informace o daném vozidle byla hlídce, mající na starost kontrolu dopravní situace, velitelem sdělena osobně (což hlídka při potvrdila). Od 7:25 do 08:00 hod. provádí každý všední den hlídky dohled nad bezpečností u přechodů pro chodce. Po ukončení činnosti související s přechody pro chodce započala motorizovaná hlídka kontrolu dodržování zákazu zastávení (související s blokovým čištěním) řešením přestupkového jednání vozidla na začátku ulice Kratochvílova (parkoviště u školní jídelny Dida). Poté pokračovali směrem k nám. T.G.Masaryka, ale v tu dobu již byly pracovníky TSMPr. dopravní značky otočeny (zneplatněny). Z toho důvodu bylo sepsáno oznámení o podezření z dopravního přestupku a zároveň byl zazálohován videozáznam z kamerového systému, z kterého je prokazatelné, že vozidlo stalo v zákazu zastavení v době, kdy byla dopravní značka ještě platná. Tudíž majitel (provozovatel) daného vozidla bude za daný přestupek řešen správním orgánem.

K Vámi uvedenému vozidlu a použití TPZOV lze uvést následující. V uplynulém roce strážníci dané vozidlo za různé dopravní přestupky řešili v 17 případech. V 8 případech byla uložena bloková pokuta a v 9 případech byl vypsán lístek pro parkujícího řidiče a následně byl přestupek předán správnímu orgánu. Tudíž obvinění, že dané vozidlo přehlížíme, je neopodstatněné. Pochopitelně, že nejlepším způsobem řešení přestupku je řešení přímo s řidičem, k čemuž slouží právě TPZOV (botička). Bohužel zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb. V § 17a odst. 4 písm. b) stanoví, že TPZOV nelze použít, jde-li o vozidlo invalidy. Dotčené vozidlo Audi je označeno platným průkazem invalidy a z toho důvodu strážníci nemohou přiložit TPZOV.

Takže důvod proč na daném vozidle nevidíte „botičku“ je prozaický. Nelze ji na vozidlo ze zákona umístit. O důvodech proč má řidič vozidla průkaz invalidy a zda jej potřebuje, můžeme debatovat dlouho a planě, avšak nic s tím neuděláme. Strážníci se proto snaží dané vozidlo zadokumentovat (pokud nezastihnou řidiče) a předat správnímu orgánu pro objektivní odpovědnost provozovatele.

Co se týká stání vozidla na místě, kde je zákaz zastavení mimo zásobování (levá část ulice Kratochvílova), kde obvykle dotyčné vozidlo stojí, tak dle prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, je zde specifikován pojem „zásobování“. Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Na základě této definice se značka B 28 zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou „mimo zásobování“ na vozidlo označené průkazem invalidy nevztahuje. Bohužel.

Dne 16. dubna 2016 v 08:30 hodin na základě telefonního oznámení hlídka na místě uvedené vozidlo nezjistila, což dokumentovala na fotografii z místa a na kameře umístěné ve vozidle. V některých případech řidič odjede před příjezdem hlídky. Dne 16. dubna 2016 ve večerních hodinách nebylo přijato žádné další oznámení na uvedené vozidlo, stejně tak ani následující den v ranních hodinách (provedena kontrola zvukových záznamů od 16.4.2015 18:00 hodin do 17.4.2016 10:00 hodin).

Závěrem se musím omluvit za ne zcela profesionální reakci naši dispečerky, která oznamovateli sdělila, že vozidlo nelze řešit z důvodů aktuálního otáčení (zneplatňování) značek blokového čištění, což díky kamerovému záznamu řešeno bude. Na základě výše uvedeného se pokusíme podobným negativům předejít a doufáme, že se podaří Vaše vnímání práce Městské policie Přerov zlepšit.

Mgr. Omar Teriaki - ředitel MP Přerov
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
    ikona   Administrace     Ochrana informací         Copyright © 2006 - 2014, Prerovan.cz